SRX- Tent 活動涼亭系列輕便摺合式涼亭 ..... 各式消閒用途或節日攤位遊戲...

尺寸(m) : 2.33×2.33 / 2.5×2.5 / 3×3 / 4×4 / 3×4.5 / 3×6 等,
顏色 : 藍 / 紅 / 綠 / 黃 / 白 多色….

06-015

06-015

06-015 SRX

摺合後體積細小方便收藏

SRX-Tent3

SRX-Tent(3x6m)

SRX-Tent-with-SideWall

SRX-Tent 連圍布

配件選擇

06-035-D

10kg 腳座

06-015-frame

支架

SRX-Tent-sidewall

多款圍布款式選擇

SRX-Tent-setup-s

快速安裝說明圖

下載Srx-Text傳單

如閣下有任何查詢, 歡迎聯絡我們:

25724008 / 26911444電郵 線上表格 門市地點